Nøgleord

Hvad vi lægger vægt på til Esrum Middelalderdage

  • Autenticitet:

På Esrum Middelalderdage lægger vi stor vægt på autenticitet eller for at bruge et andet udtryk – at tingene er så historisk velfunderede som muligt.

Vi lever i det det 21. århundrede, og det betyder selvfølgelig, at vi bruger nutidig teknologi og hjælpemidler, hvor det er nødvendigt.

Men for at Middelalderdagene får et autentisk udtryk, arbejder vi til stadighed med at blive bedre – mere historisk funderet og selvfølgelig tage nye teser og fund til os. Hvilket vi også regner med at vores aktører har interesse i og arbejder med.

For at finde yderligere om tøj, mad, genstande mm. se retningslinjer og godt at vide

  • Åbenhed

Vi lægger meget stor vægt på åbenhed både hos den enkelte aktør, gruppen og lejren. Lejren skal som udgangspunkt være åben for gæster, og der skal være mulighed for interaktion mellem gæsterne og aktørerne.

Det er selvfølgelig okay, at gå ind i sit telt og trække sig lidt tilbage, men hvis man blot kommer for at være sammen med sin gruppe, er Esrum Middelalderdage ikke stedet for én.

  • Formidling

Formidling er én af grundstenene i Esrum Middelalderdage. Vi ønsker, at vores gæster får så megen viden om middelalderen med hjem som muligt. Som aktør er man den vigtigste ambassadør for middelalderen, så vi lægger vægt på, at aktørerne brænder for at formidle deres interesseområde til gæsterne, uanset om det er den nyeste viden inden for lejerliv, våben, mad, håndværk, kvindernes rolle mm.

  • Sjov

Og selvfølgelig skal det være sjovt. For hovedparten af aktørerne er det en fritidsbeskæftigelse, og hvem gider bruge sin fritid på noget, der ikke er sjovt – det gælder sandsynligvis også alle dem, der har det som erhverv.  Vi er altid åbne over for nye sjove ideer til formidling, emner, optrædener mm.

Lørdag aften holder vi desuden fest for de aktører, der har lyst til at være med. Der er fællesspisning i kroen og sang, dans og optræden efterfølgende.