Esrum Kloster

Kloster, jagtslot, stutteri, fængsel, posthus …

Den bygning, vi i dag kalder Esrum Kloster, er kun en brøkdel af middelalderens store klosterkompleks. Den eksisterende bygning er en senmiddelalderlig længe fra Esrum Klosters østre gård. Resten af komplekset blevet revet ned efter reformationen, men under flere af de nærliggende parcelhuse i Esrum findes stadig rester af bygningerne.

Cistercienserklostret blev grundlagt i 1151 på ærkebiskop Eskils initiativ. Klosteret var længe det mest betydningsfulde cistercienserkloster i Norden og et af knudepunkterne i ordenens fælleseuropæiske netværk.

Gaver fra konger, stormænd og andre velgørere gav Esrum Kloster et solidt økonomisk fundament, og klosteret var en betydelig jordejer i Nordsjælland.

Efter reformationen fik klostret lov til at fungere frem til 1559. Herefter blev de sidste munke overført til bl.a. Sorø Kloster. Klosterets jord og ejendom blev krongods, og Nordsjælland blev kongernes rekreations- og jagtområde gennem de følgende århundreder. Kronen iværksatte nedrivningen af det store klosterkompleks, og munkestenene blev genanvendt bl.a. til Frederiksborg Slot og Kronborg Slot.  Den eneste bygning, der blev bevaret, var klosterets administrationsbygning, der tjente som kongens jagtslot i Esrum.

Efterfølgende har stedet været anvendt til stutteri, dragonkaserne, amtstue, fængsel, apotek, posthus, børnepension, flygtningelejr og privatbolig.

I første halvdel af 1990’erne begyndte Frederiksborg Amtsråd sammen med en række fonde og private restaureringen af selve klosterbygningen, og i 1997 åbnede Esrum Kloster for offentligheden.

I dag er Esrum Kloster & Møllegård en oplevelsesattraktion med faste og skiftende udstillinger, events, koncerter, undervisning, café, butik og meget mere.