Tønder Festival: Like folk festivals ought to be…

Tønder Festivals logoIndenfor en ret overskuelig fremtid slår Tønder Festival teltdugen op for det 33. folkemusiske overflødighedshorn siden festivalens start i 1974. Det er der mange der ser frem til og glæder sig over – det gælder i særdeleshed også undertegnede!

Der var mange der fik sig en gevaldig overraskelse da festivalen for 2 år siden annoncerede et bragende underskud på 1,2 mio. kr. Det affødte givetvis en hel del selvransagelse og interne diskussioner. Spændingen var da også stor året efter. Hvad sker der med TF? Bliver den næste offer for festivaldøden ligesom Midtfynsfestivalen? Hvilke nye tiltag kunne man forvente? Gik man imidlertid og imødeså nyskabelser og forandringer var der ikke meget at hente.

Festivalen i 2006 så ikke meget anderledes ud end de foregående par år. En stor nyskabelse var dog at finde i den digitale afdeling, idet festivalen fik en pose penge af (det nu hedengangne) Sønderjyllands Amt til udvikling af online billetsalg. I efteråret forelå en økonomisk opgørelse og viste at TF i 2006 fik vendt underskuddet til et ganske imponerende overskud på 400.000. Men hvad så nu? TF har brugt sætningen ‘Like folk festivals used to be…’ som USP eller slogan. Men holder det i længden? Som overskriften antyder skal det betragtes som et retorisk spørgsmål…

Heldigvis er der fra mange sider stor interesse i at fastholde TF som Danmarks største internationale folk-festival! Dels ud fra et kunstnerisk og musikalsk synspunkt og dels set fra et kommercielt synspunkt. TF ér en god forretning for Tønder. Især næringslivet må tilslutte sig den opfattelse at der i Tønder er jul to gange om året – og der er uden tvivl flest potentielle kunder i den jul, der falder sidste weekend i august. Det er der sådan set ikke noget i vejen med, så længe de to synspunkter følges ad – og TF ikke bliver en undskyldning for at afholde en stadigt voksende og larmende byfest, der drukner i en kakofoni af omrejsende pap-indianere og pumpende metervare pop i indbyrdes kappestrid om at få lydmonopol på gågaden! De fleste vil uden tvivl kunne genkende tendensen? Og mange vil også være enige i at den ‘rigtige’ TF finder sted på festivalpladsen og især ude på spillestederne!

Udsnit af årets plakat for Tønder festivalen, fra www.tf.dkHjemmesiden: brugere bider (som regel) ikke!
For festivalgængeren var den største fornyelse i 2006 TFs nye hjemmeside med mulighed for online billetkøb. Det var en fin og tiltrængt udvikling! Men – for sådan et er der altid – hjemmesiden havde forståeligt nok lidt begyndervanskeligheder og mindre skavanker.

Et problem, der hurtigt dukkede op i ’Gæstebogen’ var f. eks. mangel på kvittering for et gennemført billetkøb. Det samme problem figurerer samme sted op til dette års festival… og da nærværende skribent bestilte sine billetter modtog han da heller ingen kvittering. Det er fuldt forståeligt at ivrige billetkøbere er temmelig interesserede i at vide om deres bestilling er gået igennem. Det er altså ikke godt nok!

I betragtning af at hjemmesiden er nyere er der også andre mindre uhensigtsmæssigheder som jeg vil fremhæve et par eksempler på herunder:

Billetbestillingssystemet kører tilsyneladende afsondret fra hovedsidens navigationsstruktur. Det forhindrer f. eks. brugeren i at skifte tilbage til hovedsiden for at se mere om de enkelte kunstnere, koncerter m.m. Her kunne jeg godt savne et link til kunstnerne, eller en lille pop-up når du kører musen en over kunstnernavnet der indeholder programmets korte beskrivelse af kunstneren. Desuden kunne det da være rart at kunne sortere listen efter f. eks. pris, ledige billetter, kunstner og tidspunkt. En søgefunktionalitet ville også være rar at have.

Det er min antagelse at sidens primære mål i sin nuværende form er at bringe information om årets festival, deltagende kunstnere, praktiske oplysninger – og i særdeleshed at sælge billetter. Det kunne være hensigtsmæssigt at opbygge siden omkring disse kernefunktioner. Altså ideelt set en hjemmeside hvor kernefunktionerne er integreret i samme system.

Et billede på nogle karakteristika ved det såkaldte ‘web 2.0′I det store billede er de nævnte problemer småting, men de danner et godt udgangspunkt for at inddrage det såkaldt Web 2.0 fænomen i denne sammenhæng. Helt kort dækker betegnelsen Web 2.0 over opfattelsen af at internettet er inde i en ny udvikling der adskiller sig så meget fra brugen af nettet få år tilbage at man kan tale om en ny version. Internettet version 2.0 er karakteriseret ved en langt højere grad af brugerinddragelse og ikke mindst meget mere brugerskabt indhold end tidligere. Eksempler på Web 2.0 er talrige, men f. eks. Myspace, YouTube og hele Blog-manien kan fremhæves som nogle gode nogle. Web 2.0 er desuden elementer på websider der tillader brugeren at deltage og give sit besyv med, som f. eks. diskussionsfora, afstemninger, kommentar mulighed m.m.

www.tf.dk har imidlertid allerede på nuværende tidspunkt ét element der antager web 2.0 karakter – ganske vist utilsigtet og i en utilstrækkelig teknisk ramme. Det drejer sig om Gæstebogen (som er nævnt kort ovenfor). På tf.dk antager Gæstebogen mere form af et diskussionsforum eller en opslagstavle for alt fra musikønsker, personlige hilsener til billetbytning. Det er hjemmesidens mest fremadrettede feature og tegner et fint og positivt billede af sidens brugere og deres lyst til at ytre sig og involvere sig i festivalen!

Her har TF et stort ansvar for at tage tråden op og udbygge deres brugeres muligheder for at bruge siden og for at hjælpe festivalen. Det er nemlig også et utrolig godt redskab internt der fortæller meget om hvad der rører sig i det potentielle publikum – og publikum er og bliver festivalens fundament! Der er uendelig mange muligheder for at udbygge denne del af siden – og det behøver ikke koste 255.000 at implementere – løsningerne findes derude og kan umiddelbart oprettes.
Blandt flere gespenster gik der et billetspøgelse igennem sidste års festival – visse steder ved- og bag scenen kunne man høre det skræmmende ord partoutbillet nævnt… Om det overhovedet har været et diskussionsemne i festivaltoppen – endsige er en god idé – må afgøres andetsteds. Men det highlighter et andet aspekt der kunne arbejdes en del med, og som hænger sammen med Web 2.0 diskussionen ovenfor: åbenhed og vilje til at diskutere TFs udvikling og fremtid.

I den retning ville siden med fordel kunne udbygges med f. eks. brugerundersøgelser, afstemninger, podcast og webradio med ny folkemusik, arrangementskalender til begivenheder i folkemusikkens verden, et udbygget linkkatalog og meget mere.

Lad os se en TF blog der lader brugeren løbende følge med i de nyeste bookninger af navne. Fortæl dem om den spændende festivaloplevelse i USA og de nye kunstnere. Fortæl dem om arbejdet bag kulisserne. Hele vejen rundt. Lad folkene der laver Danmarks bedste folk-festival komme til orde. Kort sagt: mere åbenhed! – og lad brugeren snakke med – de bider som regel ikke (med mindre man har fortjent det!)

Og hvad med (et par skud fra hoften)…
Hvad er gennemsnitsalderen for en betalende festivalgæst? Et optimistisk bud kunne lyde på midt i 40’erne… Den unge og yngre del af publikum fylder – overfladisk betragtet – ikke meget. Der har ganske vist i en årrække været arrangeret gratis koncerter på Tønder Gymnasium med festivalkunstnere, antageligvis som en slags appetizer. Desuden har der været fine initiativer med koncerter og events med nye, unge og yngre musikere på festivalen… Men der kunne være mere fokus på ungdommen. Kunne man f. eks. forestille sig en ungdomsordning evt. med billetter ‘i døren’ til halv pris med studiekort el. lign. (på ikke udsolgte koncerter). .. eller måske ligefrem særlige ’unge’ koncerter med kunstnere der kunne tænkes især at appellere til et yngre publikum?

Gogol Bordello og ‘Gypsy Punk’ er et eksempel på en opdateret og stærkt balkan inspireret ‘folkemusik’Folkemusik er et meget vidt begreb! Tønder har et naturligt fokus på dansk folkemusik, men den lidt ensidige fokus på musik fra den engelsktalende verden – skotsk, irsk, engelsk, amerikansk og blandinger af dette – er ikke lige så naturgiven. Inden for de seneste år er f. eks. Balkan-inspireret folkemusik slået igennem i form at ’sigøjner’musik og klezmer – bare tænk på grupper som Gogol Bordello, danske Klezmofobia m. fl. For slet ikke at tale om vores egne jazzede Afenginn… og hvad med elektronisk musik der bygger på folkemusik? kunne man ikke forestille sig at man kunne lave en lounge el. ambient session evt. lørdag eller søndag eftermiddag hvor mange plejer resultatet af deres musikalske oplevelser natten før og ligner zombier der har fået det forkert ben ud af graven… eller hvad med verdensmusik? Måske noget mellemøstligt noget? Eller historisk inspireret musik? Som f. eks. danske Valravn el. Gavn, eller svenske Garmarna, Hedningarna (som ganske vist har været forbi for 10.-12 år siden)…

Og nu vi er ude i de store visioner… så kunne man drømme om at gafle et meganavn… f. eks. Bruce Springsteen, Ryan Adams, Lucinda Williams eller sågar Dixie Chicks

…og lad os så få en god festival, købe nogle billetter (de kommer nemlig frem med posten – selv uden kvittering!), høre noget godt musik og sammen med feativalbossen håbe at ‘bukserne holder’ omkring økonomien mange år fremover!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *