Skolemuseet er lukningstruet

Bevar SkolemuseetHar du gået i skole? Har et af verdens bedste uddannelsessystemer ikke længere plads til sin egen historie? Dansk Skolemuseum i det centrale København står for at skulle lukke.

Museets tre hovedinteressenter – Undervisningsministeriet, Danmarks Lærerforening samt Lærerstandens Brandforsikring – kan ikke blive enige om grundlaget for museets fortsatte virke. Med virkning fra 1. januar 2009 trækker Brandforsikringen sin støtte. Som konsekvens heraf har bestyrelsen besluttet at lukke museet for offentligheden pr. 1.8.2008.

Skolemuseet er en institution der aldrig har haft mere potentiale, flere aktiver og større samfundsmæssig relevans end nu.

Livslang læring for alle er en forudsætning for, at Danmark kan stå mål med de udfordringer, vi kommer til at stå overfor.
Undervisningsminister, Bertel Haarder

Det er et bemærkelsesværdigt og dybt bekymrende at man ikke kan finde andre udveje end at lukke museet; især i en tid hvor ideer om livslang læring er i højsædet, uddannelsessystemet er under forandring og genstand for heftig offentlig interesse. Begreber som medborgerskab, integration og demokratisering er højaktuelle – alt sammen tegn der netop peger på kulturinstitutionernes nøglerolle som alternative og uformelle læringsrum i denne proces!

Du kan læse mere om museet og baggrunden for den nuværende situation ved at følge linket til dette dokument som museets faglige personale har forfattet i fællesskab.

Det hører naturligvis med til historien at Skolemuseet er min arbejdsplads, men det gør ikke sagen mindre bedrøvelig. Jeg kan kun opfordre bestyrelsen, hovedinteressenterne, potentielle sponsorer, politikere, dig, Gud og hver mand der måtte føle blot en smule for sagen at støtte museet. Hvis du er på Facebook kan du støtte museet ved at melde dig ind i gruppen Bevar Skolemuseet her!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *