Trail of Tears

[MEDIA=4]

På Cherokee kaldes det: Nunna daul Isunyi, og oversat til engelsk: the trail where we cried. Det vurderes at omkring 4000 mistede livet i forbindelse med den amerikanske regerings tvangsflytning af ca. 17000 Cherokee indianere fra deres oprindelige landområder til områder vest for Missisippi floden i sidste halvdel af 1838. I henhold til en ‘aftale’ under den såkaldte Indian Removal Act af 1830 samlede den amerikanske hær i løbet af tre uger i maj måned indianerne sammen i store teltlejre hvorfra de blev sendt videre vestpå til fods, til hest, i kærrer og vogne.

Når hæren blev sat ind var det resultatet af overskridelsen af den tidsfrist for frivillig rømning af landområderne, som ‘aftalen’ mellem regeringen og Cherokee Nationen specificerede. En aftale som ikke ét eneste officielt medlem af Cherokee rådet underskrev. Kolera og dysenteri hærgede voldsomt i lejrene og den efterfølgende lange vandring på knap 2000 kilometer gjorde ondt værre. Der er ikke præcise tal for antallet af dødsofre, men forskere angiver mellem 2- og 8000 mennesker. Den amerikanske hær kom dog til at spille en mindre rolle i selve forflytningen, idet det ret hurtigt lykkedes for Cherokee nationen at få lov at overtage ansvaret herfor.

Alt dette blot for at indlede til endnu en sang…

Sangen du kan høre herover, er bygget op omkring et omkvæd der består af en ‘chant’ på Cherokee, der går under navnet ‘Cherokee morning song.’ Som det også vil fremgå af teksten herunder tager den udgangspunkt i tvangsforflytningen af Cherokee indianerne i 1838.

Billedet der illustrerer sangen i playeren, er i øvrigt en detalje af et maleri; Trail of Tears udført af den amerikansk-indianske kunstner Robert Lidneaux i 1944.

Trail of Tears
Musik & tekst af Rune

We n’ de ya ho, We n’ de ya ho,
We n’ de ya, We n’ de ya Ho ho ho ho,
He ya ho, He ya ho, Ya ya ya

They were rounded up
like a wild herd of buffalo
like a wild herd of buffalo
They were driven on a trail full of tears

We n’ de ya ho, We n’ de ya ho,
We n’ de ya, We n’ de ya Ho ho ho ho,
He ya ho, He ya ho, Ya ya ya

1200 miles
From the East to the West
From sundown to sunset
They were driven on a trail full of tears

We n’ de ya ho, We n’ de ya ho,
We n’ de ya, We n’ de ya Ho ho ho ho,
He ya ho, He ya ho, Ya ya ya

And they died there
2000 in the camps
2000 on the trail
They were driven on a trail full of tears

They were rounded up
like a wild herd of buffalo
like a wild herd of buffalo
They were driven on a trail full of tears

We n’ de ya ho, We n’ de ya ho,
We n’ de ya, We n’ de ya Ho ho ho ho,
He ya ho, He ya ho, Ya ya ya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *