75 millioner, tilfældigheder og oktogenarier

Dette er ikke Henning Dyremose, men 'Doktor Schnabel von Rom': en s�kaldt pestl�ge. Litografi, Rom 1656. 75 millioner… For 75 millioner år siden, i kridttiden, regerede endnu dinosaurer på denne jord. Møns Klint blev til dengang. Samme antal mennesker, svarende til 1/3 af Europas daværende befolkning, regnes med at være døde under den sorte død i perioden 1347-1351. 75 millioner er også størrelsen af af KNIs underskud i første halvår af 2006. KNI er ejet af Grønlands hjemmestyre og varetager bl.a. vareforsyning af bygder og yderdistrikter i Grønland samt sørger for den landsdækkende forsyning med flydende brændstoffer. I 2006 blev regeringen enig med sig selv om oprettelsen af en Public Service pulje på 75 millioner kr. Puljen er åben for kommercielle medier til udvikling af danske radio- og tv-programmer i høj kvalitet, men udelukker naturligvis de offentligt støttede medier og græsrodstiltag der er i forvejen modtager licensstøtte. Mælkeafgiftsfonden støtter i 2007 forskellige forskningsprojekter, rådgivning og sygdomsbekæmpende projekter inden for mejeri – og kvægsektoren med – gæt engang? …75 millioner. Tilfældigheder?

Hvis vi bevæger os lidt længere ud i verden, kan man til sin (min) glæde konstatere at browseren Firefox i oktober måned rundede 75 millioner downloads! Hvis du endnu ikke er den lykkelige bruger af denne (gratis) browser – så skynd dig! Du kan gå hen og blive downloader nr. 75 millioner og en.
I USA er der denne måned 75 millioner influenzavaccinationer til rådighed. Antallet af vaccinationer vil ved årets udgang våre steget til 115 millioner. Nu vi er ved det amerikanske sundhedsvæsen, så forlyder det at 75 millioner af den nyeste miltbrandsvaccine (du ved det der hvide pulver, det var moderne at sende med posten en overgang) rækker til behandling af 25 millioner mennesker. Man regner i øvrigt med at ca. 75 millioner mennesker i USA lider af søvnbesvær.
I indien var der i slutningen af 40’erne 75 millioner mennesker der blev ramt af sygdommen malaria årligt. En omfattende sprøjtekampagne med DDT reducerede antallet betragteligt, men med visse uheldige bivirkninger. (I dag bliver ca. 500 millioner mennesker ramt af malaria årligt, heraf dør mellem 1.3 – 3 millioner.) Endelig forlyder det, at fremskrivninger tyder på at antallet af HIV smittede i 2050 vil være oppe på 75 millioner – alene i 5 lande; Rusland, Indien, Kina, Nigeria og Ethiopien.

Hvordan kan det så komme som en stor overraskelse at Henning Dyremose, afgøende koncernchef for TDC, tjener 75 millioner (før skat) på salget af virksomheden?

Tallet er kommet på bordet for at undgå alt for voldsomme lønkrav i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger, hvor Dyremose sidder ved forhandlingsbordet som repræsentant for Dansk Industri. Hvordan det så hænger sammen? Jeg har tidligere indført begrebet ‘paradoksernes sælsomme logik‘, og her ser vi den i aktion – for alle pengene (så at sige). Som det fremgår af den forudgående digression, er tallet 75 millioner derfor næppe en tilfældighed – blot et udslag af paradoksernes sælsomme logik!
I 2005 regnede man med, at der var 75 mill. mennesker i verden, der var mellem 80-89 år (såkaldt ‘oktogenarier’). I 2050 vil dette tal være 379 millioner. Det er derfor aldeles sandsynligt og i særdeleshed nærliggende at antage, at Henning Dyremoses løn vil udvikle sig tilsvarende – hvis han lever så længe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *