Erkendelse, Flammarion og den flade jord…

Den engelske forfatter Douglas Adams har engang skrevet:

…hvis nogen finder ud af, hvad universet er til for, og hvorfor det er her, vil det øjeblikkeligt blive erstattet af noget endnu mere bizart og uforklarligt. En anden teori siger, at dette allerede har fundet sted!

Personligt mener jeg det sker uafbrudt – det er et billede på den måde, al opdagelse og åndelig udvikling finder sted!

Flammarion tr�snittet, formentlig 1880. (min kolorering)‘Header’ – illustrationen herover er baseret på en allegorisk fremstilling af opdagelse og erkendelse, angiveligt af middelalderlig oprindelse (men den ældste kendte gengivelse optræder på s. 163 i den franske astronom Camille Flammarions L’atmosphere: meteorologie populaire, 1888). Illustrationen hænger desuden nært sammen med hvad der er blevet kaldt ‘myten om den flade jord’ – som jeg vil vende tilbage til…
Billedet forestiller en mand, der er kravlet ud til den alleryderste kant af jorden. Her stikker han modigt hovedet gennem himmelkappen, og opdager en endnu større, bizar og uforklarlig verden. Man må vove halsen en gang i mellem…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *