Kildne paradigmer…

Pamfletist i fuld sving med seneste udgave af ‘Prickly Paradigms’Hører du til den minoritet, der inspireres og måske ligefrem morer dig med at læse filosofi og teori kan du finde en lille guldgrube af artikler og kildne paradigmer her: http://www.prickly-paradigm.com. Artiklerne bevæger sig i krydsfeltet mellem antropologi/etnografi, historie, filosofi og den slags. Hele herligheden kan downloades i pdf-format – ganske gratis!

Prickly Paradigms er en lille skriftserie der henter sin inspiration i 1700 tallets pamfletter og flyveblade. Serien har sine rødder i begyndelsen af 1990’erne i det faglige miljø omkring antropologi i Cambridge, England og Chicago Universitet. Prickly Paradigms er et frirum hvor forskere får frie hænder til at kommentere og udbrede sig om deres fag, dets problemer og muligheder. Herunder en lille smagsprøve fra en jeg har haft stor fornøjelse af at beskæftige mig med, Marshall Sahlins:

One of the current arguments against the coherence of cultures and the possibility of doing any kind of systematic ethnography is that, like a certain famous philosophical river, cultures are always changing. Such is the flux that one can never step in the same culture twice. Yet unless identity and consistency were symbolically imposed on social practices, as
also on rivers, and not only by anthropologists but by the people, there could be no intelligibility or even sanity, let alone a society. So to paraphrase John Barth, reality is a nice place to visit (philosophically), but no one ever lived there.
Prickly Paradigm #1, Marshall Sahlins: Still Waiting For Foucault

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *